Title Image

Politika privatnosti

Uslovi Korišćenja

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između kompanije UR Francis i svake osobe koja posećuje francis-ft.com veb usluge. Svako korišćenje našeg servisa (uključujući navigaciju preko vebsajta) označava prihvatanje ovih Uslova od strane korisnika servisa.

UR Francis (u daljem tekstu „naša“, „kompanija“, „servis“, „posrednik“) osnivač je i vlasnik veb  aplikacije „Francis-FT“ zajedno sa svim informacijama i podacima (dokumenti, programske šifre, logotipi, datoteke, tekstovi, grafike itd.) sadržani u servisu. Kopiranje, preprodaja, objavljivanje i / ili modifikacija bilo kog dela veb usluge bez prethodne pisane saglasnosti kompanije UR Francis strogo je zabranjeno.

Usluge koje nudi Kompanija, kao i sav sadržaj na veb lokaciji Francis-FT, podložni su ovim Uslovima korišćenja.

Usluga Francis-FT može da koristi osnovne korisničke informacije za slanje obaveštenja putem SMS-a ili imejla.

Francis-FT, prema svim važećim zakonima i propisima, nudi pravo na pristup, upotrebu i prikazivanje njegovog sadržaja koji se nalazi na veb lokaciji. Međutim, ova prava ne uključuju prenos vlasništva nad uslugom ili sadržaja prikazanog na njoj. Iz tog razloga, kao korisnik :

  • morate poštovati sva autorska i druga vlasnička prava koja se odnose na kopiranje sadržaja i materijala na vebsajtu
  • ne smete ni na koji način da menjate Veb lokaciju i njen sadržaj, niti da je reprodukujete ili javno koristite.

Vebsajt  Francis-FT uključuju automatski prevod Uslova korišćenja na engleski putem aplikacije Google Translate, ali srpska verzija Uslova korišćenja je originalna i validna verzija zasnovana na odnosu između korisnika servisa i samog servisa Francis-FT. Ako postoji bilo kakva suprotnost između Uslova korišćenja na srpskom i Uslova korišćenja prevedenih na engleski jezik, prevladava srpska verzija.

Korisnički Nalog

Kao registrovani korisnik veb usluge Francis-FT odgovorni ste za ažuriranje i održavanje podataka u vezi sa vašim nalogom, lozinkom, osiguravate ograničeni pristup vašem računaru i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko vašeg naloga.

Korisnički nalog može biti blokiran u slučaju bilo kakve zloupotrebe veb  usluga Francis-FT od strane korisnika..

Lični Podaci

Lični podaci prikupljeni našim servisom koristiće se isključivo u skladu s našim Pravilima o privatnosti.

Da biste koristili uslugu Francis-FT, vaši lični podaci trebaju biti tačni.

Na osnovu našeg legitimnog interesovanja, možemo vam poslati biltene nakon što izvršite prvu narudžbu na veb lokaciji Francis-FT. Bilten može sadržavati ponude sa promo kodovima, popustima, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima ili vestima o Francis-FT.

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više detalja.

Cene Za Naručivanje Hrane Putem Interneta

Veb servis i aplikacija Francis-FT pružaju online uslugu naručivanja hrane , uslove pogledajte na stranici ISPORUKA. Kao korisnik plaćate cenu naručenih proizvoda kako je navedeno u meniju prilikom naručivanja. 

Cene I Proizvodi Koje Nude Restorani

 Postoji mogućnost da se informacije na Francis-FT mogu razlikovati od informacija u meniju restorana. U slučaju da ste primetili da je cena usluge Francis-FT nešto viša od cene u restoranu, javite nam se, jer se radi o kršenju partnerskog ugovora, što nije korektno za naše korisnike.

Dostava

 Restoran može naplaćivati isporuku kao deo usluge. U tom slučaju, prilikom naručivanja hrane, korisnik će biti jasno obavešten o naknadi za dostavu na stranici restorana i na veb lokaciji Francis-FT i na stranici korpe.

Provera Statusa Vaše Narudžbine

Kada poručite putem vebsajta , predstavnik službe za podršku Francis-FT mogu zatražiti proveru nekih dodatnih informacija pre prihvatanja narudžbine. Restoran je ovlašćen da Vas kontaktira radi verifikacije i zadržava pravo da odbije narudžbinu.

Korišćenje Vebsajta Od Strane Maloletnika

Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja, korisnik potvrđuje da ima više od 18 godina, ili da je, ako je mlađi od 18 godina, dobio potrebnu saglasnost svog nosioca roditeljske odgovornosti i daće svoje podatke, ako je to zatraženo. U slučaju narudžbine koja sadrži alkoholna pića i / ili pivske proizvode, pretpostavlja se da je korisnik stariji od 18 godina ili ako je mlađi od 18 godina, da je dobrio potrebnu saglasnost od njegovog / njenog nosioca roditeljske odgovornosti i u slučaju potrebnog zahteva obezbediće svoje podatke. Nosioci roditeljske odgovornosti maloletnika moraju ih zaštititi od pristupa alkoholnim pićima i / ili pivskim proizvodima i snositi svu dalju odgovornost.

Izmene

UR Francis zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja usluge Francis-FT u bilo koje vreme. Izmena, dopuna ili brisanje Uslova primeniće se na vebsajt posle obaveštenja o takvoj promeni. Obaveštenje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje novih Uslova korišćenja na vebsajtu Francis-FT. Svako korišćenje usluge nakon takve izmene podrazumevaće prihvatanje tih izmena, dodavanja ili brisanja Uslova korišćenja od strane korisnika. UR Francis može u bilo kojem trenutku prekinuti, promeniti ili ukinuti bilo koje karakteristike Francis-FT, uključujući dostupnost fotografija ili opisa bilo kog proizvoda ili usluge.

Izjava O Odricanju Od Odgovornosti

UR Francis, njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podležu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom Francis-FT i njegovog sadržaja.

Upotreba usluge Francis-FT podleže Uslovima korišćenja koji su bili na snazi u vreme korišćenja Veb  usluga. Korisnici bi trebalo da povremeno provere Uslove korišćenja, gde će biti obavešteni o svim promenama Uslova.

Ispravljanje, Modifikacija Ili Brisanje Podataka

UR Francis omogućava korisnicima da isprave, menjaju, dodaju ili brišu svoje lične podatke i podatke prikazane na Francis-FT. Ako odlučite da izbrišete svoje lične podatke, Francis-FT će direktno ukloniti te podatke. Zbog zaštite i sigurnosti korisnika, UR Francis će morati da se uveri da li je osoba čiji se podaci menjaju ista osoba koja je podnela zahtev za promenu podataka. Ako želite da pristupite, izmenite ili obrišete svoje lične podatke, pošaljite imejl na office@francis-ft.com. Imajte u vidu da ćemo učiniti sve što je moguće da zaštitimo vaše lične podatke. Takođe imajte na umu da samo vi možete zaštititi svoju lozinku tako da je nemojte deliti sa drugim ljudima.

Periodične Promene

Kompanija je konstantno u procesu proširivanja, ažuriranja i unapređenja svoje veb stranice kao i svih sa njom povezanih proizvoda i usluga, a samim tim i ažuriranja ove politike poslovanja. Preporučujemo vam da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste bili stalno upućeni u izmene sadržaja. Ovi uslovi korišćenja biće povremeno menjani bez obaveštenja korisnika.

Administrativno Pravo I Nadležnost

Uslove korišćenja i njihove izmene reguliše srpski zakon. Svaki spor koji može proizići iz ovog Sporazuma i koji se ne može rešiti van nadležnog suda može se uputiti srpskom sudu. Sva prava i pravni lekovi pod Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju druga prava i pravne lekove predviđene zakonom ili drugim ugovorom.

Načini Plaćanja

Korisnici mogu platiti gotovinom prilikom dostave i kreditnom karticom.

U slučaju plaćanja putem kartice, potrebno je da korisnik unese podatke o karticama u predviđena polja. Francis-FT nema pristup podacima o karticama korisnika. Kada korisnik odabere način plaćanja karticom, Francis-FT, putem svog provajdera plaćanja, AllSecure izvršava pred autorizaciju, tj. proveru kartice, kako bi utvrdio da li je kartica aktivna i ima li dovoljno sredstava za traženu transakciju.

Kada kartica bude proverena, sredstva se oduzimaju sa korisničkog računa i prosleđuju se kompaniji UR Francis. Tada će se korisnik vratiti na vebsajt Francis-FT gde dobija obaveštenje o rezultatu transakcije.

Promo Kodovi (Kodovi Za Popust)

Ovaj odeljak Uslova korišćenja odnosi se na sve kupone izdate u skladu sa određenim promocijama (kampanjama) servisa Francis (UR Francis) koji se mogu koristiti na Francis-ft.

Pojedinačni promo kodovi koji se dodeljuju korisnicima takođe su podložni ovim Uslovima korišćenja. Dodatni uslovi mogu se naći na štampanom promo kodu ili imejlu koji se šalje kupcima.

Korisnik može iskoristiti promo kod samo kroz poručivanje onlajn na Francis-FT.

Promo kod može iskoristi samo Francis-FT korisnik, registrovan pre datuma raspodele promo koda.

Ako je iznos narudžbine manji od vrednosti promo koda, razlika se ne vraća korisniku (bilo da je plaćeno onlajn putem kartice ili u gotovini) i ne prenosi se na naredne narudžbine korisnika.

Ako je iznos narudžbine veći od vrednosti promo koda, korisnik će nadoknaditi tu razliku ili plaćanjem karticom onlajn ili plaćanjem gotovinom prilikom dostave.

Trenutno aktivni promo kod važi za samo jedno korišćenje i tada prestaje da važi. Korisnici Francis-FT promo koda odgovorni su za onlajn preuzimanje promo koda i garantuju da neće biti dostupan drugim pravnim ili fizičkim licima. Pravo na primanje promo kod popusta odnosi se na originalnog / ovlašćenog primaoca promo koda. Primalac ne može preneti svoj promo kod trećoj, pravnoj ili fizičkoj osobi.

Promo kodovi se ne mogu se kopirati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati, direktno ili indirektno, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, od strane drugih pravnih ili fizičkih lica. Promo kodovi se ne smeju čuvati u drugom sistemu za preuzimanje kupona bez prethodne pisane dozvole kompanije UR Francis Isto se odnosi i na promo kodove distribuirane bez pismenog pristanka UR Francis. Na primer, promo kodovi distribuirani putem eimejla ili objava na drugim vebsajtovima nemaju saglasnost Kompanije. U slučaju da se promo kod distribuira na takav način, Kompanija će ga odbiti i otkazati.

Promo kodovi se ne mogu kombinovati sa ostalim ponudama, popustima, promocijama ili drugim promo kodovima koje povremeno nudi Francis-FT.

Ako Kompanija smatra da je promo kod iskorišćen bez ispunjavanja gore navedenih uslova ili bez pravne osnove, uključujući slučajeve zloupotrebe promo koda, on se ne može prihvatiti i biće poništen.

Promo kodovi se ne mogu zameniti za gotovinu.

Kompanija ne snosi nikakvu građansku ili pravnu odgovornost za bilo kakav gubitak, odbijanje, povlačenje, otkazivanje promo koda ili nemogućnost korišćenja istog od strane primaoca.

Kompanija zadržava pravo da izmeni ili dopuni važeće Uslove i odredbe promo koda. Takve izmene, dopune ili brisanja ovih uslova stupaju na snagu odmah po obaveštenju koje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obaveštenja u okviru Uslova korišćenja na vebsajtu. Nakon izmene Uslova korišćenja, svako korišćenje usluge Francis-FT smatraće se prihvatanjem ovih promena.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja ili informacije o Francis-FT možete poslati poruku na office@francis-ft.com .

Pravilnik O Kolačićima

Da bi poseta našoj veb stranici Francis-FT bila atraktivna i omogućila korištenje određenih funkcija, na raznim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem pretraživaču. Neki kolačići koje koristimo brišu se nakon završetka sesije pretraživača, tj. nakon zatvaranja pretraživača. Ostali kolačići ostaju na vašem pretraživaču i omogućuju nama ili našem pridruženom članu da prepoznamo vaš pretraživač prilikom vaše sledeće posete (trajni kolačići). Možete postaviti svoj pretraživač tako da vas obaveštavaju o podešavanju kolačića i pojedinačno odlučujete o njihovom prihvatanju ili isključujete prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili uopšte. Ne prihvatanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše veb stranice / aplikacije.

Kolačiće koje koristimo razvrstavamo u tri kategorije:
● Obavezne
● Funkcionalne
● Personalizovane

Potrebni kolačići su neophodni za navigaciju našim veb stranicama i korišćenje njegovih funkcija. Bez upotrebe ovih kolačića, nije garantovano pravilno funkcionisanje naše veb stranice (npr. Unos teksta) prilikom pregledavanja stranica veb stranice. Pored toga, to su kolačići koji sakupljaju informacije o tome kako posetioci koriste našu veb stranicu, na primer, koje stranice posećuju češće i dobijaju li poruke o grešci. Oni takođe omogućavaju našoj veb stranici da pamti vaše izbore, kao što su jezik ili područje, za pružanje poboljšanih funkcija. Koriste se i za čuvanje podataka o opciji saglasnosti tamo gde je to potrebno. Od vas se ne zahteva ništa da biste ih aktivirali.

Funkcionalni kolačići  omogućavaju nam da kontinuirano unapređujemo usluge koje nudimo, prikupljajući i analizirajući podatke o našem veb sajtu.
Takođe se mogu koristiti za slanje oglasa i ponuda ili za merenje efikasnosti naših oglasnih kampanja. Tako nam daju priliku da vam predlažemo i pomognemo vam da pronađete ono što tražite. Ova kategorija uključuje i kolačiće trećih strana.

Kolačići za personalizaciju koriste se za kreiranje prilagođenog sadržaja za vas kako bi vam pružili najbolje moguće donserbia iskustvo.

Prigovor na upotrebu kolačića
Ako ne želite da prikupljamo i analiziramo informacije o vašoj poseti, u bilo kojem trenutku možete se odjaviti.

Za tehničku implementaciju, kolačić za izuzeće biće postavljen u vašem pretraživaču. Ovaj kolačić namenjen je isključivo mapiranju vašeg prigovora. Imajte na umu da se iz tehničkih razloga kolačić za isključivanje može koristiti samo za određeni pretraživač za koji je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili upotrebite drugi pretraživač ili uređaj, moraćete da ponovite ovaj postupak.

Šta su kolačići

Kolačići su mali tekstualni dokumenti koji su sačuvani u vašem pretraživaču.

Obavezni kolačići su neophodni za navigaciju na našoj veb stranici i za korišćenje pruženih funkcija. Bez upotrebe takvih kolačića nije garantovano pravilno funkcionisanje naše veb stranice. Prema zakonskim propisima, nije potrebno vaše postupanje da biste ih prihvatili.

Funkcionalni kolačići. Ovi kolačići čuvaju vaše podatke za prijavu u pretraživaču kako biste se mogli automatski prijaviti prilikom sledeće posete Francis-FT. Omogućavaju nam i da kontinuirano unapređujemo usluge koje nudimo, prikupljajući i analizirajući podatke o saobraćaju na Francis-FT veb stranici. Pored toga, pružaju nam mogućnost da vam pomognemo da pronađete ono što tražite.

Personalizovani kolačići. Ovi kolačići koriste se za pravljenje personalizovanog sadržaja prilagođenog vama, kako bi vam pružili najbolje moguće  iskustvo.

Izjava o privatnosti

UR Francis (u daljem tekstu „Kompanija“ i „mi“) deo je  mreže za naručivanje i dostavu hrane i vlasnik veb usluge francis-ft.com Ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka, pa želimo da Vam obezbedimo da se osećate sigurno svaki put kada posetite francis-ft.com.

U nastavku ćemo vas informisati o podacima koje prikupljamo tokom Vaše posete našoj veb stranici i objasnićemo kako koristimo i obrađujemo te informacije. Ako naša veb stranica sadrži veze do drugih veb lokacija, naša politika privatnosti se ne odnosi i na te veb lokacije.

Prihvatanje ovih Pravila o privatnosti znači prihvatanje obrade Vaših ličnih podataka od strane kompanije UR Francis u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i u svrhe koje smo opisali u nastavku.

Molimo da odvojite malo vremena i pažljivo pročitajte Pravila o privatnosti.

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je glavni odgovorni deo za obradu Vaših ličnih podataka i određuje načine i svrhu obrade. U ovom slučaju, kontrolor podataka je:

UR Francis
Kralja Milana 47
Vračar, 11000 Beograd,Srbija

Kontakt tel.: 064 / 502.35.02
Email: office@francis-ft.com

Ako se protivite da kompanija UR Francis prikupljanje, obrađuje ili koristi lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka možete poslati zahtev za obustavu obrade Vaših ličnih podataka na office@francis-ft.com Ovo može ograničiti Vašu mogućnost korišćenja naše usluge.

Vaša prava

Imate pravo da budete informisani o svojim ličnim podacima koje obrađuje UR Francis bez naknade.

Takođe imate sledeća prava:

  • Pravo na pristup – Pravo na pristup Vašim podacima kao i informacijama o načinu na koji se oni obrađuju.
  • Pravo na ispravku – Pravo da zatražite izmenu za svoje lične podatke.
  • Pravo na brisanje – Pravo da se zatraži brisanje ličnih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade – Pravo na traženje ograničenja obrade ličnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka – Pravo na prenos ličnih podataka u mašinsko čitljivom formatu.
  • Pravo na prigovor – Pravo na povlačenje saglasnosti kao i prigovor na obradu ličnih podataka.
  • Automatizovano donošenje odluka – Pravo da se ne podležu odlukama zasnovanim isključivo na automatskoj obradi podataka.
  • Pravo na pritužbu – svoju žalbu možete podneti nadzornom organu nadležnom za UR Francis

Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, možete nas kontaktirati na: office@francis-ft.com

Kada, zašto i kako prikupljamo Vaše podatke

Da bismo uspešno izvršili naše usluge i obaveze prema Vama, moramo prikupiti, obraditi i ponekad deliti Vaše lične podatke. U info polju ispod možete videti koji nam lični podaci trebaju i u koje svrhe. Takođe možete videti pod kojim uslovima delimo Vaše podatke sa trećim licima.

Lične informacije su informacije koje se mogu direktno ili indirektno koristiti za identifikaciju, kao što su Vaše ime, adresa, telefonski broj, datum rođenja, podaci o lokaciji ili adresa e-pošte.

Molimo podelite sa nama samo one informacije koje su nam zaista potrebne. Pošto želimo da Vam pružimo jasan prikaz, predstavljamo Vam analitičko objašnjenje u obliku tabele. Verujemo da Vam na taj način sve informacije pružamo na transparentan, razumljiv i lako dostupan način.

U info polju ispod pogledajte podatke koje prikupljamo o Vašim ličnim podacima. Obzirom da postoje različite vrste podataka, grupisali smo ih u kategorije kako bismo Vam olakšali čitanje.

Kategorije podataka Objašnjenje

Podaci o konekciji

Vreme posete stranice, datum, vreme zadržavanja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, ostale informacije o procesima.

Ove podatke prikupljamo isključivo da bi prikazali veb stranicu. Za obradu podataka koristimo samo potrebne podatke koje obrađujemo u skladu sa zakonom, svodeći opseg podataka na osnovne.

Lični podaci koje prikupljamo kada posetite našu stranicu i registrujete se

Prilikom prikupljanja Vaših ličnih podataka želimo da prikupimo što je manje moguće. Vodimo se politikom „manje je bolje“, a sve informacije koje prikupljamo imaju strogu i jasno definisanu svrhu. U slučaju da ne želite samo da posetite naš veb servis, nego se želite prijaviti i videti prethodne narudžbine, prikupićemo sledeće lične podatke:

Kategorije podataka Objašnjenje

Informacije o nalogu

Korisničko ime, korisničko ime, lozinka

Podaci o konekciji

vreme, datum i trajanje korišćenja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, ostale informacije o procesu

Informacije o komunikaciji

komentari, ocene, odgovor na komentare, komunikacija obavljena na našoj usluzi

Ostale informacije

informacije koje dobrovoljno delite s nama koristeći našu veb uslugu ili aplikaciju, ali i informacije dobijene od društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka (npr. korisnički ID sa drugih platformi)

Ako delite sa nama lične podatke druge osobe, morate imati prethodni pristanak te osobe. Obavezni ste da obavestite osobe čije podatke delite o obradi ličnih podataka koja su u skladu sa našim Pravilima o privatnosti.

Lične podatke koje prikupljamo kada posetite našu stranicu, registrujete se i prosledite svoju narudžbinu

Ako želite da isprobate sve što nudimo, molimo Vas da se prijavite sa svojim podacima iz korisničkog naloga. Prikupljeni podaci zavise od informacija koje delite sa nama. Da biste uspešno napravili svoju narudžbinu, potrebno je da ispunite “obavezna polja” koja su data za osnovne informacije. Bez ovih podataka ne možemo obraditi Vašu narudžbinu. Ne morate popuniti polja koja nisu obavezna. Međutim, ako odlučite da podelite takve informacije sa nama, pomoći ćete nam da poboljšamo našu uslugu. Osnovne informacije koje prikupljamo su sledeće:

Kategorije podataka Objašnjenje

Podaci o korisničkom nalogu (neophodno za potrebe isporuke narudžbine)

ime, firma (neobavezno), adresa, telefonski broj i / ili adresa e-pošte, datum rođenja

Informacije o nalogu

korisničko ime, korisnički ID, lozinku, nivo članstva korisnika

Informacije o komunikaciji

komentari, ocene ili komentari, komunikacija putem imejla

Informacije o vezi

vreme, datum i trajanje korišćenja veb lokacije, izvor, odgovarajuća IP adresa, ostale informacije o procesu

Informacije o uređaju

ID uređaja, operativni sistem i odgovarajući identifikator verzije ili drugih uređaja, podaci o geolokaciji

Informacije o narudžbini

Istorija naručivanja

Ostale informacije

informacije koje dobrovoljno delite sa nama koristeći naš sajt, aplikaciju itd.

Namena i definisana pravna osnova

Vaše lične podatke prikupljamo samo kad je to potrebno. Prikupljanje ličnih podataka je neophodno kako bismo Vam pružili naše usluge. Prikupljamo i obrađujemo podatke u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Pristanak subjekta, pravne obaveze i zakoniti interes predstavljaju pravne osnove na kojima obrađujemo lične podatke naših korisnika. Svrhu i pravnu osnovu obrade podataka možete saznati u info polju ispod:

Koja je svrha Zašto u tu svrhu obrađujemo podatke

Proces naručivanja i dostave

Vaši lični podaci se takođe obrađuju tokom procesa naručivanja. Kada prosledite narudžbinu, u zavisnosti od toga da li ste registrovani korisnik ili gost veb servisa (ako je primenljivo), informacije o Vašem nalogu se obrađuju. Narudžbinu šaljemo u restoran i potom proveravamo da li je dostava hrane uspešno završena.

Kategorije ličnih podataka:
Informacije o nalogu
Podaci o konekciji
Informacije o komunikaciji
Informacije o uređaju
Informacije o narudžbini
Ostale informacije

Pravni osnov:
Da bismo osigurali dostavu hrane i kontaktirali naše partnerske restorane, moramo imati Vaše lične podatke (ispunjenje ugovora).

Sigurnost i sprečavanje prevare

Želimo da vam ponudimo najbolje korisničko iskustvo i zato verujemo da je naša veza važna. Međutim, nije svaki posetilac dobronameran. Da bismo zaštitili našu platformu i izbegli potencijalne rizike, moramo prikupiti lične informacije koje nam pomažu u prepoznavanju potencijalnih pretnji. Takođe, čuvamo Vaše podatke bezbednim.

Kategorije ličnih podataka:
Pristup informacijama
Podaci o konekciji

Pravni osnov:
Zakonski smo dužni da zaštitimo Vaše podatke (u skladu sa zakonskom obavezom) i zaštitimo našu kompaniju (legitimni interes).

Buduća obrada podataka prema legitimnom interesu

Obrada podataka zasnovana na legitimnom interesu je posebno važna za našu kompaniju u svrhu bezbednosti informacija na mreži kao i za direktni marketing.

Vaše lične podatke koristimo u skladu sa našim legitimnim interesom, pod uslovom da ne kompromitujemo Vaša prava i slobode. Da bismo uskladili naše interese sa Vašim pravima, uveli smo prilagođene kontrole. Obrada podataka opisana ispod podvrgava se testiranju u četiri koraka kako bi se osigurala Vaša prava i slobode. Kao deo testa u četiri koraka, prvo se potvrđuje da su prikupljeni podaci (1. test ličnih podataka) lični podaci. Potom se testira da li je svrha zakonita (2. test svrhe) i da li su lični podaci koji će se prikupljati u skladu sa principima prikupljanja podataka (3. test potrebe). Na samom kraju, takođe testiramo ravnotežu interesa (4. test ravnoteže). Ako smatramo da Vaše podatke možemo zaštititi od bilo kakvog rizika, obradićemo ih na pravnom osnovu legitimnog interesa.

Obrađuje se na osnovu legitimnog interesa Objašnjenje

Oglašavanje

Slaćemo Vam pogodnosti putem vaučera, popusta i promocija, kao i upitnike kako bismo poboljšali našu uslugu. Uvek možete zatražiti obustavu obrade Vaših podataka u reklamne svrhe. Ako želite da prestanemo da vam šaljemo popuste ili želite dodatne informacije, možete nam poslati poruku na: office@francis-ft.com.

imejl marketing

Naš cilj je da sprečimo generičke biltene i nekontrolisane marketinške akcije. To je razlog zbog kog biramo modele prilagođene Vašim interesima i kontaktiramo Vas samo kad verujemo da će Vam se možda svideti određene informacije. Ukoliko želite da prestanemo da obrađujemo Vaše podatke u reklamne svrhe ili želite dodatne informacije, možete nam poslati mejl na: office@francis-ft.com.

Utisci

U slučaju negativnog komentara upućenog restoranu, vezanog za kvalitet usluge hrane / dostave hrane, partnerima (restoranima) se pružaju određene informacije (korisničko ime i broj telefona) sa ciljem da se reši prigovor upućen restoranu. Partner (restoran) obrađuje podatke na osnovu legitimnog interesa.

Metrike

Da bismo poboljšali sopstvenu uslugu, prikupljamo različite podatke koje nije moguće povezati sa Vama ili Vašim profilom. Ove informacije nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo vezano za oglase koji Vam se prikazuju.

Spajanje i pripajanje kompanija, promena vlasnika

Ako se dogodi spajanje s drugom kompanijom ili je naše preduzeće kupilo neko drugo, mi ćemo preneti Vaše podatke toj kompaniji. Naravno, tražićemo od kompanije da uskladi obradu Vaših podataka sa Zakonom o zaštiti podataka.

Ostale informacije

Ako se odlučite da dobrovoljno podelite sa nama informacije koje nisu obavezne, pomažete nam da poboljšamo našu uslugu. Ovo su informacije koje nam dajete kada posetite našu veb stranicu ili mobilnu aplikaciju, ali i druge izvore kao što su društvene mreže ili druge javne baze podataka (npr. Korisnički ID na drugim platformama)

Procena kvaliteta

Da bismo Vam ponudili najbolje korisničko iskustvo, redovno merimo stopu uspeha marketinških metoda kao i potencijalne uzroke neuspelih marketinških aktivnosti.

Kada ćemo izbrisati Vaše podatke?

Izbrisaćemo Vaše lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, čim njihova svrha bude ispunjena. Zavisno od svrhe obrade podataka, primjenjuju se različita pravila za brisanje podataka. Prikupljene informacije takođe ukazuju na pravilo brisanja. Kada istekne rok zadržavanja, sačuvani podaci biće izbrisani.

Možete zatražiti da izbrišemo Vaše lične podatke tako što ćete nam poslati imejl. Ako ne zatražite brisanje vaših podataka, izbrisaćemo ih deset godina nakon njihovog prikupljanja.

Izbrisaćemo Vaš nalog ako ostane neaktivan duže od deset godina. Prvo ćemo Vas obavestiti o predstojećem brisanju putem imejla, na adresu iz Vašeg naloga na našem servisu.

Uprkos zahtevu za brisanjem podataka, zbog zakonskih odredbi dužni smo da ih čuvamo.

Pored naših pravila za brisanje podataka, postoje i periodi zadržavanja podataka, kojih se takođe moramo pridržavati. Na primer, podaci koji se odnose na porez moraju se čuvati šest do deset godina, a u nekim slučajevima i duže. Specifični periodi zadržavanja zavise od lokalnih zakonskih zahteva.

Sa kim delimo Vaše podatke?

U ovom odeljku želimo da Vas obavestimo sa kim i pod kojim uslovima delimo Vaše podatke. Naš cilj je da Vaše podatke delimo trećim stranama na način koji je Vama transparentan.

Koje treće strane imaju pristup Vašim ličnim podacima?

Nikada nećemo deliti vaše podatke neovlašćenim trećim licima. Dok sarađujemo sa određenim provajderima kao deo našeg poslovanja, pružamo im ograničen i strogo nadziran pristup Vašim ličnim podacima. Pre slanja ličnih podataka našim partnerima na obradu, svaka kompanija će biti pojedinačno proverena. Svi provajderi ličnih podataka moraju ispunjavati uslove pravne zaštite podataka i moraju, uz validne dokaze, dokazati potrebni nivo zaštite ličnih podataka.

U tabeli ispod želimo da Vas transparentno i jasno obavestimo o svim trećim stranama koji primaju informacije od nas i razlozima za deljenje Vaših ličnih podataka:

Primalac podataka Razlozi

Spoljni provajderi usluga

Članovi UR Francis komuniciraju sa eksternim provajderima usluga. Eksterni provajderi usluga podržavaju naše poslovne aktivnosti ocenjivanjem i unapređivanjem naših marketinških kampanja, pružanjem personalizovanog oglašavanja, pružanjem IT rešenja i obavljanjem revizija.

Članovi UR Francis.

Uvek se trudimo da svoje resurse koristimo efikasno, što u ovom kontekstu znači da ohrabrujemo jedni druge da poboljšamo obradu podataka. S obzirom da se lične informacije obrađuju, želimo da Vas obavestimo da određeni zaposleni spoljni provajderi usluga takođe mogu imati ograničen pristup našoj bazi podataka.

Nudimo zajednički sadržaj i usluge koji uključuju tehničku podršku za naše sisteme.

Nećete dobiti biltene ili drugi promotivni materijal od naših partnera.

Advokati i Državni organi

Nažalost, može se dogoditi da neki naši korisnici ili provajderi usluga ne postupaju pošteno i možda žele da nam naštete. U takvim slučajevima nismo samo zakonom obavezni da pružimo lične podatke nadležnim organima, već je i naš legitimni interes da izbegnemo štetu i pokrenemo parnicu.

Metrike

Da bismo Vam kontinuirano pružali najbolje korisničko iskustvo, redovno ocenjujemo uspeh ili potencijalne uzroke neuspelih marketinških mera. Zato analiziramo, na primer, otvaranje naših brošura i samog sadržaja.

Ostale informacije

Informacije koje nam dajete dobrovoljno dok koristite veb stranicu, aplikaciju ili povezane aktivnosti, ali i iz drugih izvora kao što su društvene mreže ili druge (javne) baze podataka (npr. ID korisnika drugih platformi)

U koje zemlje prenosimo Vaše podatke?

Neki provajderi koji mogu imati pristup Vašim ličnim podacima nalaze se u stranim zemljama, prvenstveno u EU ili su uključeni u zemlje članice Konvencije Saveta Evrope 108. Prenos podataka u te zemlje zasniva se na zadatom nivou zaštite ličnih podataka koja se primenjuje u ovim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ako se pojedini procesori nalaze izvan pomenute grupe zemalja, prenos podataka bio bi moguć samo pod odredbama člana 65 propisa LPPC koji regulišu prenos pod odgovarajućim zaštitnim merama.

Informacije o kolačićima

Definicija kolačića i koje kolačiće koristimo

Da bismo posete našoj veb stranici učinili atraktivnom i optimizirali upotrebu nekih funkcija, koristimo tzv. kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke sačuvane u Vašem pregledaču. Neki kolačići se brišu nakon što istekne sesija pregledača ili nakon što se pregledač zatvori (naziva sesijski kolačići). Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima i mogu se koristiti za identifikaciju sledeći put kada posetite našu veb stranicu (trajni kolačići). U okviru pregledača možete da omogućite opciju da budete informisani o podešavanjima kolačića i da odlučite da li da prihvatite ili odbijete kolačiće u određenim situacijama ili svaki put kada posetite veb stranicu. Blokiranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše veb stranice.

Koje kategorije kolačića postoje

Obavezni kolačići su potrebni jer vam omogućavaju navigaciju i korišćenje veb stranice i njenih funkcija. Bez ovih kolačića ne može se garantovati funkcionalnost veb stranice. Funkcionalnost veb stranice uključuje sve radnje na veb stranici (npr. Unos teksta), pa čak i navigaciju na veb stranici.

Funkcionalni kolačići omogućavaju veb stranici da čuva prethodno unesene podatke (npr. Korisničko ime, jezik ili lokaciju) i poboljšavaju mogućnost pružanja boljeg kvaliteta usluge. Ovi kolačići prikupljaju anonimne podatke i ne mogu Vas pratiti na drugim veb stranicama.

Kolačići performansi prikupljaju informacije o Vašem korišćenju veb stranice – npr. koje naše veb stranice korisnik često posećuje i ako ikada primi poruke o grešci na našem veb servisu. Ovi kolačići ne čuvaju podatke o identitetu korisnika. Prikupljene informacije su sumirane (grupisane) i anonimne. Ovi kolačići se koriste isključivo u svrhu poboljšanja rada veb stranice i radi pružanja boljeg korisničkog iskustva.

Kolačići u marketinške svrhe koriste se za ciljano oglašavanje prilagođeno korisniku i njegovim interesima. Koriste se za ograničavanje oglasa i merenje efikasnosti reklamnih kampanja. Oni beleže Vašu posetu veb stranici. Ove informacije mogu se deliti sa trećim licima (kao što su oglašivači) u svrhu poboljšanja ciljanja marketinga i oglašavanja.

Žalbe na upotrebu kolačića

Ako ne želite da UR Francis sačuva informacije o Vašoj poseti našoj veb stranici, možete da odustanete. Ako ne želite da koristite kolačiće, možete isključiti ovu opciju u svom pregledaču. Ako izbrišete kolačiće ili koristite druge pretraživače, potrebno je da ih ponovo isključite na svakom pojedinačnom pregledaču ili uređaju.

Kolačići treće strane

Google AdWords

Koristimo Google AdWords kolačiće za praćenje konverzija. Google AdWords je usluga Google Analytics service (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Kada pristupite našoj veb stranici putem Google oglasa, Google AdWords će na Vaš uređaj postaviti kolačić („kolačić za preusmeravanje“ – kolačić sa performansama). Ovaj kolačić ističe nakon 30 dana i neće čuvati lične podatke. Ako kolačić nije istekao tokom posete određenoj stranici, možemo utvrditi da li je posetilac kliknuo na oglas i da li je Google preusmerio korisnika na našu veb stranicu. Svaki oglašivač ima različite kolačiće. Iz tog razloga se kolačići ne mogu pratiti preko veb stranice oglašavača. Informacije prikupljene putem kolačića koriste se za kreiranje statističkih podataka o konverzijama za korisnike AdWords-a. Oglašivači će videti ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i videće koliko je korisnika preusmereno na stranicu sa praćenjem konverzija sa obeleženim podacima. Oglašivači neće imati informacije za identifikaciju korisnika. Ako ne želite da učestvujete u ovom procesu, kolačiće možete blokirati preko postavke koja onemogućava automatske kolačiće. Kolačiće za praćenje konverzija možete onemogućiti tako što ćete blokirati kolačiće na vašem pregledaču na “googleadservices.com”.

Google Analytics

Preko Google AdWords takođe sarađujemo sa Google Analytics. To je analitička usluga kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Informacije koje dobijamo putem kolačića Google Analytics pružaju nam informacije o tome kako koristite našu veb stranicu i obično se prenose i skladište na Google serveru u Sjedinjenim Državama. Opcija anonimnosti IP adrese aktivna je na našoj veb stranici tako da je IP adresa korisnika unutar EU i u drugim zemljama na koje se obvezuje Ugovor o evropskom ekonomskom prostoru zaštićena. Samo u izuzetnim slučajevima cela IP adresa biće poslata Google serveru (u SAD) gde će biti skraćena. Google će te podatke koristiti za procenu Vaše upotrebe naše veb stranice, prikupljanje izveštaja o Vašim aktivnostima i nadgedanje veb stranica drugih usluga. IP adresa dostupna Google Analytics-u neće biti povezana sa drugim Google podacima. Imate mogućnost da prestanete da čuvate kolačiće u podešavanjima Vašeg pregledača, ali moramo vas obavestiti da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije veb stranice.

Takođe možete sprečiti Google da prikuplja i obrađuje podatke generisane ovim kolačićem kada koristite našu veb stranicu (uključujući Vašu IP adresu) instaliranjem dodatka za pregledač koji je dostupan na ovoj vezi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Facebook Tool za ponovno pronalaženje korisnika.

Alat stranice za ponovno ciljanje kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”) koristi se ako ste korisnik Facebook-a. Ovaj alat će proizvesti identifikacioni broj koji će biti poslat Facebook-u na analizu u marketinške svrhe. S druge strane, šifriramo vašu e-mail adresu i šaljemo je Facebook-u u šifriranom obliku. Prepoznavanjem kolačića i prenošenjem šifrovanih informacija, Facebook će Vam dostaviti preporuke ciljanog proizvoda u obliku personalizovanog oglasa.

Opcija za prestanak korišćenja Facebook alata na linku: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences .

Pravo na izmene

Zadržavamo pravo na promenu Politike privatnosti u skladu sa zakonskim odredbama. Obaveštavaćemo Vas o svim važnim promenama, kao što su promene u svrhu obrade ličnih podataka ili u slučaju da integrišemo nove svrhe.

Završni dogovor

Zaštita vaših ličnih podataka za nas je od najveće važnosti. Da bismo zaštitili Vaše lične podatke, uspostavljamo određene tehničke i organizacione mere. Imajte na umu da ste vlasnik svojih podataka i što manje informacija delite, više kontrole imate. Na primer, ako želite da ostanete anonimni i ne želite da mi ili naši provajderi usluga analiziramo Vaše lične podatke i aktivnosti, možete da promenite podešavanja u svom pregledaču. Ako ne podesite podešavanja, mnogi provajderi će dobiti informacije koje delite sa nama. U retkim slučajevima će se kreirati personalizovana referenca, ali uvek možete da pređete u “Incognito mode” za Google Chrome ili u “Private mode” u Vašem Firefox pretraživaču.